Wysoki kontrast.

Wysoki kontrast.

Oficjalna strona internetowa Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu. Strona wyposażona w automatycznego lektora treści. Usługa lektora dostępna jest z poziomu poszczególnych podstron.

Wersja dla niepełnosprawnych.

Ukryj moduł.

Wersja dla niesłyszących.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

Logo serwisu.

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich
w Zawierciu

Pokaż moduł: Menu mobilne.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej

 FUNDACJA “Żyć na nowo”

działająca przy Zakładzie Poprawczym

i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu


 Wpisana została do Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000329776

NIP 6492252560
REGON 241200420
Nr konta 90 1050 1591 1000 0023 4158 5863


Adres e-mali:
fundacjazycnanowo@zawiercie.zpisdn.gov.pl

      W dniu 6 marca 2009 roku trzech fundatorów podpisało akt notarialny ustanawiający fundację „Żyć na nowo”, a osobowość prawną uzyskała 15 maja 2009 r. Nadrzędnym celem naszej Fundacji wynikającym ze Statutu jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych wskazanych w ustawie o działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności na rzecz dziewcząt przebywających i opuszczających zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

Celem Fundacji jest:
• pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
• działalność charytatywna,
• promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
• nauka, edukacja, oświata i wychowanie,

• krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
• kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji,
• upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
• porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym, promocja i organizacja wolontariatu.

           

 Podaruj nam 1% podatku !

KRS: 0000 332 814
CEL SZCZEGÓŁOWY: ŻYĆ NA NOWO

Dziękujemy smiley

-------

17.08.2023r.

Fundacja "Żyć na nowo" działająca przy Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu wystartowała w konkursie Sportowo Kulturalnie Lokalnie i zakwalifikowała się do drugiego etapu, ze swoim projektem budowy ścianki wspinaczkowej. Teraz potrzebujemy waszych głosów. Głosować można na stronie www.gramywygrywamy.pl

Głosowanie polega na zakupie kuponu w kolekturze Lotto i wzięcie kodu promocyjnego.

Kod wpisujemy na stronie www.gramywygrywamy.pl przy okazji można wygrać w loterii nagrody rzeczowe i oczywiście oddać głos na nasz projekt.

-------

Projekt "Historia przydrożnych kapliczek na jurajskich wzgórzach"

Wychowanki Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich wraz z Fundacją "Żyć na nowo" , realizowali projekt ,,Historia przydrożnych kapliczek na jurajskich wzgórzach".

Założyliśmy, zrzutkę celem której jest wydanie albumu "KAPLICZKI ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ I MYSZKOWSKIEJ", który może zostać wydany również dzięki Twojej pomocy.

 

Przydrożne kapliczki idealnie wpisały się w piękno krajobrazu Polski i stały się trwałym elementem tego krajobrazu. Możemy znaleźć je w zasadzie wszędzie: na skrzyżowaniach dróg, na polach, na leśnych drogach, we wsiach. Stały się symbolem wiary naszych przodków, elementem ich kultury i wierności tradycji. Są najwierniejszymi świadkami wielu znaczących wydarzeń historycznych. Przydrożna kapliczka czy krzyż to nie tylko element folkloru, ciekawostka, czasem zabytek kultury.

To cząstka naszej historii, tej naznaczonej miłością do Ojczyzny, trudem znojem codziennego życia i wielką wiarą wielu pokoleń. Kapliczki oprócz tego, że były drogowskazem w wyborze właściwego kierunku, to przede wszystkim dawały ludziom nadzieję, chroniły przed niebezpieczeństwami, a równocześnie utwierdzały w wierze, zachęcały przechodniów do modlitwy. Stanowią bezcenne bogactwo, dlatego mijając je, winniśmy się zatrzymywać na chwilę i zadumać nad swoim życiem, ludzkim przemijaniem.

Staraliśmy się udokumentować wszystkie napotkane przez nas kapliczki i krzyże w powiecie zawierciańskim i myszkowskim. Intencją publikacji jest umożliwienie jak największej grupy odbiorców na wielkie dobro kultury narodowej, jakie bez wątpienia stanowią przydrożne kapliczki i krzyże. Zachęcamy do poznania ich piękna i podejmowanie działań na rzecz zachowania dla przyszłości tych bezcennych pereł jurajskiego krajobrazu. Kapliczka nie zawsze posiada wyjątkowe walory artystyczne, ale z pewnością jest wartą ocalenia, choćby ze względu na wzruszające opowieści o jej powstaniu.

W ramach realizowanego zadania przygotowana została obszerna dokumentacja fotograficzna przydrożnych kapliczek i krzyży na terenie powiatów zawierciańskiego i myszkowskiego. Teraz naszym nadrzędnym celem jest wydanie obszernego albumu.

 

" KAPLICZKI ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ I MYSZKOWSKIEJ " - album jakiego nie było !

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na temat naszej publikacji.

Prezentujemy okładkę albumu

l115ca9ed4f7f36a.jpeg

Wybrane fotografie

Skompletowanie i udokumentowanie zebranych kadrów zdjęć wykonanych w każdej porze roku zabrało nam naprawdę dużo czasu. Wyszukaliśmy i skompletowaliśmy w jednym albumie zdjęcia sakralnych obiektów i jest to największy ich rejestr w Polsce.

k048743a27f54659.jpegme624b0a11fe92f3.jpegwe8cf09421118d53.jpegq563f7750db0a65c.jpego8ff799dd57030db.jpege40d8963f12b1db8.jpegy9bb4aad4481a8c0.jpeg

Oprawa graficzna

Zadbaliśmy, aby skład wydawnictwa powierzyć w ręce profesjonalnych grafików.

Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne REGINA POLONIAE

42-200 Częstochowa

ul. Ogrodowa 24/44 

Co w środku ?

Ponad 600 zdjęć z krótkimi opisami.

W podziękowaniu za Twoje wsparcie finansowe min. 25 zł - Wydany album otrzymasz gratis smiley
 

Budżet i harmonogram

Wszystkie środki uzyskane podczas zbiórki zostaną spożytkowane na druk albumu.

Jeśli przekroczymy nasz cel finansowy wydrukujemy więcej egzemplarzy. Być może zwiększymy również liczbę stron albumu i gramaturę papieru. Jest to inicjatywa non-profit - nie będziemy sprzedawać wydrukowanych egzemplarzy.

Od momentu zakończenia zbiórki potrzebujemy ok. 1-1,5 miesiąca na wydrukowanie albumów.

smileyDziękujemy smiley

******

To historia wychowanki Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich. Zdarza się często tak, że dziewczyna od początku walczy ze światem, bo wpływ rodziców, środowiska, hołdujących podkulturze więziennej jest na tyle duży, że dziecko musi walczyć ze sobą i z nimi — i tę walkę przegrywa. Niestety, nie wszystkim po wyjściu się udaje…

Ale choćby to była jedna na tysiąc, to warto pracować nad wszystkimi. Na szczęście i ku wielkiej naszej radości udaje się wielu — tak jak Paulinie…

Robert Kleszcz

Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu

 

Życie napisało dla mnie jeszcze parę złych scenariuszy,

ale to nie powód, aby się poddawać.

Przeszłam niejeden sztorm, więc burza nie jest mi straszna.

                                                                               Paulina Rychel

 

Książkę - spowiedź Pauliny przeczytać powinni przede wszystkim rodzice, którzy dowiadują się o dramacie jaki przezywają ich dzieci najczęściej ostatni - jeśli w ogóle zyskają te wiedzę - gdy interweniuje już policja.

Ale także wszyscy, którzy mogliby być kolegami Pauliny, również Ci, którym obce są używki, ale gubią wpływ na swój los nie znajdując sensu w życiu. Przeczytać powinni nie dlatego, że życie ma sens, ale dlatego, że można go dostrzec, wystarczy tylko chcieć widzieć, a nie tylko patrzeć.

Paulina długo szukała swej perspektywy, o drodze jaką przebyła - by przejrzeć - opowiada nam wszystkim w swym szczerym, czasem jątrzącym wyznaniu...

 

 

Kontakt

Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich  w Zawierciu
42-400 Zawiercie
ul. Mrzygłodzka 35

 

Dyrektor:

 

tel. +48 32 67 224 96
tel. +48 32 67 213 65

fax: +48 32 67 213 65 wew. 51
sekretariat@zawiercie.zpisdn.gov.pl

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Formularz zgłoszenia

Logo serwisu.

Ukryj moduł.